FORGOT YOUR DETAILS?

Scopul Asociației Internaționale a Cluburilor Lions si Codul Etic al Membrilor

Scopul Asociației Internaționale a Cluburilor Lions

scopul_si_etica

 • Să pună la dispozitie o structură administrativă și mijloace prin care să coordoneze, supervizeze și să sprijine atingerea obiectivelor Asociației,  prin intermediul Cluburilor Lions acreditate.
 • Să creeze şi să dezvolte spiritul de înţelegere între popoarele lumii;
 • Să promoveze principiile bunei guvernări şi ale bunului comportament civic;
 • Să manifeste un interes activ pentru bunăstarea civică, culturală, socială și morală a comunității;
 • Să unească membrii Lions prin legături de prietenie, bună tovărăşie şi înţelegere reciprocă;
 • Să ofere un forum de discuţii libere a tuturor subiectelor de interes public, cu excepția partizanatelor politice și prozelitismului religios, care nu vor fi dezbătute de către membrii Lions;
 • Să încurajeze pe cei ce doresc să activeze în interesul comunităţii să o facă fără vreun interes financiar personal, să încurajeze eficienţa și să promoveze standardele etice înalte în toate domeniile de activitate

 

Codul de etică al Membrilor Lions

 • Să-mi manifest, prin eforturi susţinute, credinţa în împlinirea vocaţiei mele profesionale şi să merit reputaţia de profesionist în domeniul în care îmi desfăşor activitatea.
 • Să fiu în permanent în căutarea succesului, să pretind o remuneraţie sau profit just pentru activitatea desfăşurată şi să nu accept nici avantaje, nici succese dobândite cu preţul însuşirii unor drepturi necuvenite, al efectuării unor acte discutabile, sau cu preţul pierderii respectului de sine.
 • Să reţin că în edificarea carierei sau întreprinderii mele nu trebuie să antrenez distrugerea altora; să fiu loial partenerilor şi clienţilor mei şi sincer cu mine însumi
 • Întotdeauna când exista îndoieli referitoare la justeţea sau moralitatea poziţiei sau acţiunilor mele, care ar putea influenţa soarta altora, să rezolv aceste dileme în primul rând faţă de mine însumi.
 • Să-mi fac prieteni din convingere şi nu din interes; să cred ca prietenia nu se rezumă doar la serviciile făcute de unul, altuia şi că adevărata prietenie este dezinteresată, acceptând eventualele favoruri în sensul în care acestea au fost făcute.
 • Întodeauna să am în vedere obligaţiile de cetăţean al patriei, statului şi comunităţii din care fac parte şi să-mi manifest prin vorbe şi fapte, loialitatea neabătuta faţă de aceste valori, indiferent de timpul, efortul sau mijloacele pe care aceasta le presupune.
 • Să-mi ajut semenii prin a oferi simpatie celor aflaţi în situaţii grele, sprijin celor slabi, şi ajutor celor nevoiaşi.
 • Să fiu întotdeauna reţinut atunci când critic şi liberal atunci când laud; să construiesc nu să distrug.

 

 

TOP
 • coparcener